AKTUALNOŚCI
  

 

Nareszcie się udało - dach pałacu w Morawie znowu świeci blaskiem
(27.11.2012)

Na czas, przed nastaniem zimy, w zeszłą sobotę o godzinie 16.45. pracownicy przedsiębiorstwa GALEKO z Wrocławia zamocowali na dachu ostatni kawałek ocynkowanej blachy z tytanu. Od pięciu lat Fundacja Św. Jadwigi z Morawy starała się o uratowanie należącego do niej neoklasycznego pałacu.

Budynek był zagrożony, bo stary dach nie był już szczelny i nie powstrzymywał deszczu przed wdzieraniem się do środka. Szkody były już widoczne gołym okiem i stawiały pod znakiem zapytania dalszą działalność charytatywnego przedszkola i międzynarodowego ośrodka edukacyjnego, które działają w pałacu. Działając wspólnie pod hasłem "Razem jesteśmy silni" - remont dachu umożliwili partnerzy z polskiej strony: Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, gmina Strzegom, Fundacja Polska Miedż w Lubinie, natomiast z niemieckiej strony Fundacja Eryki-Simon (Erika-Simon-Stiftung), Fundacja Redel (Redel Stiftung), Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury z siedzibą w niemieckiej części Zgorzelca (Görlitz) ze środków Pełnomocnika Rządu Federalnego ds Kultury i Mediów (Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz, Görlitz (DPS), oraz inni prywatni ofiarodawcy z Niemiec. Prace zostały przeprowadzone według planu uwzględniającego konserwację zabytków, stworzone zostały przez biuro Pana Jacka Kramnika. Materiał do pokrycia dachu dostarczyło przedsiębiorstwo RHEINZINK/Polska. Podczas skromnej uroczystości reprezentanci Fundacji Św. Jadwigi podziękowali ofiarodawcom oraz wszystkim, którzy się przyczynili do remontu. Zarząd reprezentowali Pani Arletta Drozdowicz, Pani Agata Tomaszewska, Pani Stanisława Gos oraz członkowie Rady Fundacji Pani Melitta Sallai, Pani Thesi von Werner i Pan Grzegorz Konarski. Polska strona ofiarodawców była reprezentowana przez wiceburmistrza gminy Strzegom, Pana Wiesława Witkowskiego, starostę powiatu świdnickiego, Pana Zygmunta Worsę oraz odpowiedzialną Konserwator Zabytków, Panią Barbarę Obelindę. Ze strony niemieckich ofiarodawców był obecny Pan Dr. Peter Schabe z Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury. Przyjechał specjalnie z Berlina, aby ocenić prace i potwierdzić dobrą współpracę z Fundacją Św. Jadwigi, która została wyróżniona po polskiej stronie.

Do pałacu przynależy park.

Aby zachować cenne historyczne założenie parkowe w Morawie i ponownie nadać mu interesujące ramy dla turystów, stało się ono celem projektu dofinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. W dniach 12 - 18 listopada 2012, uczniowie z profilowanego "Zespółu Szkół w Mokrzeszowie" wykonali tablice informacyjne o parku i ustawili je w dwóch odpowiednich miejscach, aby mogły informować zwiedzających i okolicznych mieszkańców o szczególnych walorach parku. Uczniowie pracowali pod nadzorem specjalistów i miłośników parków z Niemiec i z Polski, czyli osób, które znają założenie parkowe i okolicę i potrafią przekazać tą wiedzę. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych ucznoiwie zbadali różnorodność historyczną, biologiczną i ekologiczną tego obszaru wypoczynkowego, ważnego dla regionu i wykonali prace praktyczne nad odtworzeniem historycznych ścieżek. W tym czasie został też odtworzony most i oddany do użytku. Prace odbywały się pod kierownictwem Pana Ekkeharda Brukscha, wieloletniego inspektora parku w niemieckim Mużakowie (Bad Muskau), który jest jednocześnie patronem parku w Morawie. Most został otworzony w obecności Burmistrza Strzegomia, Pana Zbigniewa Suchyty oraz Starosty Świdnickiego, Pana Zygmunta Worsy. "Budowanie mostów" jest też celem Fundacji Św. Jadwigi, która została wyróżniona w roku 2002 Nagrodą Polsko-Niemiecką. Zostaje ona przyznawana przez ministrów spraw zagranicznych obydwóch krajów za starania o wsparcie dobrosąsiedzkich i przyjacielskich stosunków polsko-niemieckich. W piątek i w sobotę do prac przyłączyli się lokalni mieszkańcy i miłośnicy parków z Niemiec i z Polski, aby wziąć udział w seminarium parkowym. W pracach uczestniczyło ponad 100 osób. Z Gimnazjum nr 2 ze Strzegomia przybyło na miejsce dodatkowe wsparcie w postaci wielu chętnych do pomocy uczniów. Ponadto uczestnicy mieli możliwość usłyszenia wieczorem dwóch interesujących specjalistycznych referatów na temat historii i zastosowania granitu oraz zastosowania kamieni w parkach krajobrazowych. Referaty zostały wygłoszone przez pana Ekkharda Bruckscha oraz Pana Krzysztofa Skolaka, Prezesa Fundacji Bazalt. Ukoronowaniem pod koniec tygodnia było ustawienie tablic informacyjnych.

Fundacja Św. Jadwigi w Morawie

   

   

   

 


 

 |  do góry  |