AKTUALNOŚCI
  

 

Kolejne kilometry wyremontowanych dróg
(20.11.2012)

W poniedziałek 19 listopada oficjalnie oddano do użytku przebudowaną drogę powiatową nr 2879D Marcinowice – Śmiałowice oraz drogę  powiatową nr 2886D w m. Śmiałowice: m. Śmiałowice, Śmiałowice - Klecin. 

Droga ta remontowana była w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II bezpieczeństwo – dostępność – rozwój i stanowiło kontynuację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2879D Marcinowice - Śmiałowice oraz drogi powiatowej 2886D w m. Śmiałowice: - miejscowość Marcinowice, - odcinek Marcinowice - Klecin" realizowanego w roku 2011. To bardzo duża i niezwykle ważna inwestycja, która łącznie, z pierwszym etapem z 2011 roku, pochłonęła ponad 6 mln. złotych – podsumowuje Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu powiatu Świdnickiego. W ramach ostatniego etapu prac przewidziany był następujący zakres robót:

 • przebudowa jezdni ok. 16.000 m2 z poszerzeniem miejscami do 6 m.
  Przyjęta konstrukcja jezdni dla kategorii ruchu KR3:
  -  warstwa ścieralna z BA 0/12.8 gr 5 cm
  -  warstwa wiążąca z BA 0/20 gr 8 cm
  -  warstwa podbudowy zasadniczej z BA 0/31,5 gr 10 cm
 • wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej szerokości 1,5 m – ok 2.700,00 m2
 • wykonanie zatok autobusowych
 • wykonanie zjazdów bitumicznych (ok 1.280,00 m2)
 • odtworzenie odwodnienia tj.: przebudowa i budowa wpustów deszczowych (11szt) wraz z przykanalikami PCV O160 (ok 25,00 mb), wymiana przepustów pod zjazdami na nowe betonowe Wipro zakończone betonowymi ściankami czołowymi – 32 szt., budowa 2 szt przepustu pod korpusem drogi, profilowanie i odmulenie rowów – ok 4.000 mb
  wykonanie m.in. muru oporowego osadzonego na fundamencie betonowym w celu zabezpieczenia skarpy przy zabytkowym kościele.

Na zakończony właśnie etap inwestycji powiat świdnicki przeznaczył z własnego budżetu kwotę 1 mln. 448 tys. złotych. Nie bez znaczenia jest także zaangażowanie i wkład finansowy Gminy Marcinowice, która na ostatni etap przebudowy wyasygnował kwotę 900 tys. złotych. Nowo wyremontowana droga powiatowa nr 2879D i 2886D to to także bardzo ważny węzeł komunikacyjny w lokalnym ruchu turystycznym, który znacznie ułatwia dojazd do terenów rekreacyjnych leżących w Ślężańskim Parku Krajobrazowym i zbiornika wodnego w Mietkowie. Ta inwestycja wpłynęła także na zwiększenie atrakcyjności przyległych terenów, stworzyła warunki do tworzenia nowych terenów budowlanych oraz poprawiła płynność i efektywność ruchu drogowego – podsumowuje inwestycję Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego. Przypomnieć należy, że wniosek o dofinansowanie w ramach programu opracowali pracownicy Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego i otrzymał on największą liczbę punktów spośród powiatów Dolnego Śląska. W ten sposób, w latach 2011/2012, pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 2,38 mln. złotych.

Piotr Dębek
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu

 

   

   

 


 

 |  do góry  |