AKTUALNOŚCI
  

 

Podsumowanie konferencji „Wyjść z cienia”
(15.11.2012)

We wtorek, 13 listopada, w Starostwie Powiatowym w Świdnicy odbyło się zabranie Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego, na którym podsumowano całoroczne działania pracy Zespołu, a w szczególności I Powiatowej Konferencji „Wyjść z cienia”. Konferencja, której organizatorem było Starostwo Powiatowe w Świdnicy odbyła się 18 października br. w Świdnicy. 

Współorganizatorami konferencji byli: Urząd Miejski w Strzegomiu, Urząd Gminy w Świdnicy, Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Świdnicy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy, Stowarzyszenie „Sensus” w Świdnicy, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: ochrony zdrowia, kuratorów sądowych, pracowników pomocy społecznej, nauczycieli, psychologów, miejskich i gminnych Zespołów ds. Ochrony Zdrowia Publicznego. Ogółem w konferencji wzięło udział 170 osób, w ramach której zorganizowano konsultacje dla mieszkańców naszego powiatu w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy, z których łącznie skorzystały 74 osoby. W punkcie konsultacyjnym pracowało aż 11 specjalistów m.in. psycholog, neurologopeda, logopeda, pedagog oraz 3 lekarzy psychiatrów, a wśród nich Wojewódzki Konsultant ds. Psychiatrii Dzieci i Młodzieży dr Hanna Flisiak - Antonijczuk. Również w ramach konferencji, w dwóch miastach w Świdnicy i w Strzegomiu, zorganizowano bezpłatne warsztaty: dla rodziców i nauczycieli – „Wczesne symptomy zaburzeń u dziecka” oraz dla pracowników pomocy społecznej i kuratorów sądowych – „Wsparcie psychologiczne w kryzysie”. Przewodnicząca Zespołu Barbara Świętek przedstawiła wyniki ankiety ewaluacyjnej z przeprowadzonych warsztatów. 

Praca wszystkich trenerów i specjalistów została przez uczestników oceniona bardzo wysoko, co niezmiernie ucieszyło organizatorów. 96 % osób uczestniczących w warsztatach stwierdziła, że dobór tematyki zajęć spełniał ich oczekiwania, dzięki czemu znacznie wzrósł poziom uzyskanych informacji. Wicestarosta Alicja Synowska serdecznie podziękowała członkom Zespołu za całoroczną pracę oraz duże zaangażowanie w przygotowanie konferencji, konsultacji, warsztatów „Wyjść z cienia” oraz za trud przy opracowaniu i wydaniu Przewodnika o Miejscach Pomocy i Wsparcia Dla Mieszkańców Powiatu Świdnickiego. Doceniony został również ogromny wkład przedstawicieli Urzędu Gminy w Świdnicy oraz Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w osobach Pani Julii Calów oraz Pani Bożeny Kuczyńskiej. W pracach Zespołu odpowiedzialnego za realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego uczestniczyli: Alicja Synowska – Wicestarosta Świdnicki, Beata Galewska - Dyrektor PCPR w Świdnicy, Marta Niedźwiecka - PCPR w Świdnicy, Elżbieta Masłowska i Krystyna Pilarczyk z Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy, Katarzyna Lesińska ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem w Świdnicy, Lucyna Olbrycht – kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świdnicy oraz Barbara Świętek – przewodnicząca Zespołu – reprezentująca Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

 

Piotr Dębek
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu

 

   

   

 


 

 |  do góry  |