AKTUALNOŚCI
  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje ...
(09.11.2012)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, że w 2012 roku istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na realizację zadania z zakresu likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

bariery architektoniczne

bariery techniczne

bariery w komunikowaniu się

zakup i montaż windy, platformy pionowej, zakup schodołazu, przystosowanie łazienki, likwidacja progów, wykonanie podjazdu, wyrównanie podłoża i położenie posadzki antypoślizgowej lub paneli lub wykładziny, poszerzenie otworów drzwiowych do szerokości 90 cm wraz z zakupem, montażem drzwi i ościeżnicy, zakup i montaż podnośników sufitowych,

zakup uchwytów, siedziska prysznicowego, łóżka ortopedycznego, podnośnika wannowego, podnośnika transportowego, nasadki toaletowej, wózka toaletowego, zakup i montaż mebli kuchennych dostosowanych dla potrzeb osób poruszających się wyłącznie na wózkach inwalidzkich, szyn najazdowych, zakup i montaż poręczy w ciągach komunikacyjnych

zakup radiomagnetofonów, powiększalników, lup, monookularów, telefonów komórkowych z programem udźwiękawiającym wyłącznie dla osób niewidomych i niedowidzących, telefonów głośnomówiących, dyktafonów, faksu, komputera wraz z podłączeniem do sieci internetowej,

Chcąc uzyskać dofinansowanie do ww. form pomocy osoba zainteresowana winna złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, który można składać w trybie ciągłym. Każdy wzór wniosku można pobrać w siedzibie tutejszego Centrum lub za pośrednictwem strony internetowej - www.pcpr.swidnica.pl. w zakładce formularze i wnioski. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. Wysokość dofinansowania w roku bieżącym wynosi 80% kosztów przedsięwzięcia. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74 851-50-31.

 


 

 |  do góry  |