AKTUALNOŚCI
  

 

Aktualność ze Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego
(08.11.2012)

Nowa frezarka

Zadania Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego to nie tylko remonty dróg powiatowych. Aby nadążać nad zmieniającymi się warunkami zarządzania powiatowymi drogami służba musi stale modernizować swoją bazę sprzętową niezbędną do prawidłowego utrzymania zarządzanych przez nią dróg. W październiku SDPŚ kupiła głowicę frezującą montowaną na wysięgniku koparko-ładowarki. Urządzenie to służy do frezowania nawierzchni asfaltowych i betonowych, głównie podczas prowadzenia remontów cząstkowych. Pozwala uniknąć żmudnego odcinania piłą mechaniczną krawędzi ubytku, a przy tym odpowiednio przygotowuje uszkodzenie nawierzchni przed wypełnieniem jej masą bitumiczną. Dzięki temu naprawione miejsce uzyskuje większą trwałość. W związku z tym w przyszłym roku, już od wiosny, doraźne remonty będą lepiej wykonywane.

Pomiary natężenia ruchu.

Na przełomie września i października na zlecenie Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego przeprowadzono badania natężenia ruchu. W dniach 25 i 27 września wykonane zostały pomiary ruchu na nowej i starej drodze powiatowej nr 3396 D. Pomiary trwały przez 24 h na 9 wyznaczonych odcinkach (objęły całą nową drogę). Wymóg zbadania natężenia ruchu na nowo wybudowanej drodze nakładała na nas Unia Europejska, która współfinansowała tę inwestycję – komentuje Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu. Wyniki pokazały duże natężenie ruchu, tzw. SDR (średniodobowe natężenie ruchu). Ruch o podobnym natężeniu występuje na mocno uczęszczanych drogach wojewódzkich. Potwierdza to zasadność wybudowania nowej drogi. Także w październiku zakończony został pomiar ruchu drogowego na przejazdach kolejowych. Otrzymane wyniki posłużą PKP do ustalania kategorii bezpieczeństwa danego przejazdu. Kategoria przejazdu określa wymagania co do stosowanych urządzeń zabezpieczających i dozwolonej szybkości pociągu. PKP domaga się od zarządców dróg pomiarów ruchu także z nieczynnych przejazdów, na których już od dawna nikt nie widział żadnych pociągów. Pomiar na drodze 3396 D wykonała firma SC Waldemar Przybyt Mirosław Piechota z siedzibą w m. Gorzeszów (Gmina Krzeszów), która posiada już doświadczenie w tych kwestiach, gdyż wcześniej przeprowadzała podobne badania dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast na przejazdach kolejowych pomiar wykonywany był przez trzy osoby, zatrudnione przez SDPŚ na umowę-zlecenie. Wymogiem przy badaniach na przejazdach kolejowych jest, żeby pomiar był wykonany tylko w miesiącach wrzesień i październik, w ciągu dwóch dni - wtorek i środa, w godzinach od 6:00 do 18:00 – podsumowuje badania Marek Olesiński Dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

Aktualna prognoza dla powiatu świdnickiego

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego powiatu informujemy, że mogą na bieżąco, w trybie on-line, sprawdzać aktualną sytuację meteorologiczną na stronie internetowej: www.ws550.nazwa.pl. Przedstawia ona podstawowe parametry, jak temperatura powietrza, wilgotność względna, ciśnienie atmosferyczne, a także wysokość opadów, nasłonecznienie, siła i kierunek wiatru, które odczytywane są ze stacji meteo znajdującej się w Jaworzynie Śląskiej. Na stronie można się zapoznać także z wykresami przebiegu pogody z ostatnich 7 dni i na tej podstawie próbować przewidywać jej dalszy przebieg. Możliwe jest też sprawdzenie profesjonalnej prognozy pogody dla naszego powiatu na 48 i 84 godziny – informuje Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego.


Piotr Dębek
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu

 

   

 


 

 |  do góry  |