AKTUALNOŚCI
  

 

Młodzież Zespołu Szkół w Strzegomiu promuje swoje miasto i szkołę
w państwach europejskich.

(05.11.2012)

W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół w Strzegomiu nawiązał współpracę ze szkołami w Turcji, Hiszpanii, Francji, Słowacji, Rumunii, na Litwie oraz we Włoszech i przystąpił do realizacji projektu w języku angielskim "SUSTAINABLE ENERGY SOURCES / ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII", w którym uczestniczy 109 młodych ludzi, w tym 15 uczniów ZS(I klasa Technikum Ekonomicznego i Informatycznego oraz II klasa Technikum Górnictwa Odkrywkowego i II Technikum Informatycznego). Inicjatorem i koordynatorem projektu ze strony polskiej jest mgr Halina Fitas. Celem projektu jest doskonalenie procesu nauczania i uczenia się w edukacji interkulturowej, doskonalenie znajomości języków obcych, opracowanie materiałów dydaktycznych do edukacji interkulturowej, przełamywanie barier kulturowych, stereotypów, uczenie postawy tolerancji i otwartości w odniesieniu do odmiennych kultur oraz rozwijanie ciekawości świata. Projekt realizowany jest w 6 etapach z wykorzystaniem narzędzi typu dziennik projektu, (Power point, wideo, zdjęcia i obrazy), e-mail, czat , forum, TwinSpace, wideokonferencja, itp.:

I. WRZESIEŃ 2012 - PAZDZIERNIK 2012 - Integrowanie uczestników projektu i promowanie w poszczególnych państwach miasta Strzegom, Powiatu Świdnickiego, województwa dolnośląskiego oraz Zespołu Szkół (wykonanie prezentacji multimedialnych w języku angielskim, rozmowy na czacie i forum TwinSpace)
II. LISTOPAD 2012 - Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: W jakim stopniu wykorzystujemy odnawialne źródła energii w naszym domu, mieście, kraju? Wyniki pracy przedstawione zostaną w formie pisemnej jak i formie graficznej.

III. GRUDZIEŃ 2012 - STYCZEŃ 2013 - Wideokonferencja - Prezentacja sprzętu, funkcjonującego dzięki alternatywnym źródłom energii.

IV. STYCZEŃ 2013 - LUTY 2013 - Praca kreatywna uczestników - zastosowanie alternatywnych źródeł energii - stworzenie nowego produktu, działającego za pomocą jednego z odnawialnych źródeł energii (zdjęcia lub video).

V. MARZEC 2013 - Praca kreatywna uczestników - produkt finalny projektu - zaprojektowanie kalendarza.

VI. KWIECIEŃ 2013 - Ewaluacja projektu: ankieta lub inna forma oceny przydatności projektu, np. wideo lub prezentacja Power point .

Pierwszy etap projektu mają uczestnicy już za sobą. O efektach działań z kolejnych etapów będziemy informować na bieżąco.

Zespół Szkół w Strzegomiu

 


 

 |  do góry  |