AKTUALNOŚCI
  

 

Nowy bruk na placu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach
(31.10.2012)

Plac przed Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Mrowinach został wyłożony kostką betonową w ramach zajęć praktycznych szkolenia organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Kurs przygotowywał do pracy w kierunku "Brukarz z uprawnieniami na zagęszczarki i ubijarki wibracyjne- wszystkie typy, klasa trzecia"i był finansowany ze środków funduszu pracy.

Udział w kursie mogły wziąć osoby posiadające status bezrobotnego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, które miały ukończone 18 lat i wykształcenie min. podstawowe. Szkolenie ukończyło 9 z 12 skierowanych osób . Otrzymały one świadectwo potwierdzające uzyskane kwalifikacje.

Szkolenie trwało 234 godziny zegarowe i rozpoczęło się 20 sierpnia a zakończyło 3 października. Zostało zrealizowane przez Świdnicki Zakład Doskonalenia Zawodowego. Materiały budowlane wykorzystane w inwestycji zgromadzone zostały przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach.

Adriana Lisowska
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu

 

   

   

 


 

 |  do góry  |