AKTUALNOŚCI
  

 

Edukacyjna integracja
(30.10.2012)

8 października 2012 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy a Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jednym z celów umowy jest nawiązanie bliższych relacji pomiędzy społecznością akademicką a uczniami i nauczycielami naszego liceum. Młodzież będzie mogła zapoznać się z uczelnianą rzeczywistością zanim jeszcze podejmie decyzję o swojej zawodowej przyszłości.

Będzie możliwa wymiana doświadczeń z kadrą naukową, pogłębianie wiedzy i rozbudzanie nowych zainteresowań u uczniów. W planach jest także pozyskiwanie grantów UE i realizowanie razem z uczelnią projektów edukacyjnych. Uniwersytet udostępni naszym uczniom swoją bazę dydaktyczną. Kadra uczelni będzie organizować zajęcia laboratoryjne oraz podejmie wspólnie z nauczycielami liceum inne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym. Żywimy nadzieję na wiele pozytywnych efektów tego projektu dla dobra młodzieży pragnącej uzyskać wyższe wykształcenie.

I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

 

   

   

   

 

 


 

 |  do góry  |