AKTUALNOŚCI
  

 

Uczennica strzegomskiego LO laureatką ogólnopolskiego konkursu na esej
(24.10.2012)

Z wielką przyjemnością informujemy o sukcesie Karoliny Ślęzak z klasy III a (o nachyleniu humanistyczno-dziennikarskim). Zajęła ona I miejsce (w kategorii szkół ponadgimnazjalnych) w konkursie na esej "Czy dzieci jak ryby głosu nie mają?", organizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka oraz Uniwersytet Śląski (Katedra Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii). Konkurs został ogłoszony w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.

Do głównych celów konkursu (zgodnie z jego regulaminem) należały: " propagowanie praw dziecka i młodzieży i dorosłych propagowanie praw dziecka wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwłaszcza praw związanych z rozwojem i wspieraniem podmiotowości dzieci, w tym praw do bycia wysłuchanym, do wypowiadania się i do wyrażania swoich poglądów we własnych sprawach oraz prawa do otrzymywania i pozyskiwania informacji" oraz "upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych myśli pedagogicznej Janusza Korczaka".

Komisja Konkursowa w składzie: prof. Ewa Jarosz, prof. Barbara Smolińska-Thiess, dr hab. Hanna Krauze-Sikorska, dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, dr Ewa Kozdrowicz, dr hab. Beata Dyrda, dr Edyta Januszewska, dr Jan Orgelbrand oraz Monika Gościak-Przygoda, rekomendowała do nagrody prace 11 autorów (troje ze szkół podstawowych, czworo z gimnazjów i czworo ze szkół ponadgimnazjalnych) spośród 852 z całej Polski. W kategorii gimnazjum Rzecznik Praw Dziecka przyznał dwa równorzędne drugie miejsca, a w kategorii liceum - dwa równorzędne pierwsze miejsca. Jedno z pierwszych miejsc przyznano właśnie Karolinie. Czekała ona na wyniki konkursu od 30 czerwca b.r., a obecnie oczekuje na termin i miejsce wręczenia nagrody rzeczowej.

Składamy gratulacje Karolinie oraz jej opiekunowi merytorycznemu - pani Małgorzacie Kucharskiej. O szczegółach dotyczących wręczenia nagrody poinformujemy wkrótce.

Informacje na stronie: http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=2123 

Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu

 

 


 

 |  do góry  |