AKTUALNOŚCI
  

 

Kolejne wyremontowane chodniki
(24.10.2012)

W ramach współpracy pomiędzy powiatem świdnickim i gminą wiejską świdnica wykonano remonty chodników. Tym razem remontów doczekały się chodniki w Witoszowie Dolnym i Górnym oraz w Pankowie. Łączny koszt inwestycji wyniósł ok 213 tys. złotych. 

Koszty poniesione przez gminę wyniosły 160 tys. złotych, i za tę kwotę wyremontowano 615 metrów chodnika w Witoszowie. Natomiast powiat partycypował w kosztach w kwocie 53 tys. i za te fundusze poddano renowacji chodnik w Pankowie – wyjaśnia Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego. Cieszymy się, że współpraca z poszczególnymi gminami powiatu układa się tak dobrze, inaczej ciężko byłoby sprostać wszystkim zadaniom związanym z remontami dróg i chodników – podsumowuje Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu. Wykonawcą obu inwestycji była firma Bud – Bruk z Pastuchowa.

 

   

 


 

 |  do góry  |