AKTUALNOŚCI
  

 

Odbiór drogi nr 3396 D Pogorzała
(22.10.2012)

Zakończył się remont drogi powiatowej nr 3396 D w miejscowości Pogorzała. Remont został wykonany przy udziale środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Powiatu Świdnickiego i Gminy Świdnica. Udział MSW wyniósł 80%. Powiat świdnicki i Gmina Świdnica mieli 20% wkład w inwestycję.

Mieszkańcy powiatu mogą już korzystać z nowego odcinka drogi o długości 1.290 km. Wykonawcą zadania była firma BISEK-asfalt Michał Bisek, Kostomłoty. Wartość robót wyniosła 1 112 000 zł brutto.

Zakres robót obejmował frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 6 cm oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm. Postawiono mur oporowy o długości 120 m i korytka ściekowe o długości 289 m. Ustawiono poręcze energochłonne na długości 124 m i wykonano zjazdy. Oczyszczono przepusty pod droga i przydrożne rowy. Dla zwiększenia bezpieczeństwa ścięto i uzupełniono pobocza a w miejscach utraty nośności drogi wzmocniona została jej podbudowa.

 

Adriana Lisowska
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu

 

   

 


 

 |  do góry  |