AKTUALNOŚCI
  

 

Forum polsko-niemieckie w Zespole Szkół w Strzegomiu
"Polsko-niemiecka walka o wolność i demokrację w latach 1945-1990"

(12.10.2012)

Strzegom gości od trzech tygodni pięcioosobową grupę uczestników projektu dla osób bezrobotnych, napisanego przez pana Güntera Grützner kierownika projektów Verein zur Förderung von Beschaftigung und Qualifizierung w Bad Freienwalde (Stowarzyszenie na Rzecz Zatrudnienia i Kwalifikacji Zawodowych ) wraz z opiekunem panem Mario Hellmich. Stażyści prowadzą prace renowacyjne na cmentarzu żydowskim przy ulicy św. Jadwigii w Strzegomiu.

W pracach pomagają codziennie uczniowie Zespołu Szkół w Strzegomiu wraz z opiekunami: p. Małgorzatą Kossak, p. Jackiem Sozańskim i p. Ireneuszem Miepariszwili. Dla naszych uczniów jest to doskonała możliwość wypróbowania swoich umiejętności językowych zdobytych w szkole na zajęciach lekcyjnych. Podczas ustalania i wykonywania prac na cmentarzu uczniowie muszą sami porozumiewać się w języku niemieckim. Jest to najlepsza metoda na sprawdzenie i doskonalenie swoich umiejętności.

Komunikacja językowa to podstawowa umiejętność wymagana na ustnym egzaminie maturalnym z języka niemieckiego. W celu rozwinięcia sprawności mówienia u przyszłych maturzystów postanowiono wykorzystać obecność gości i stworzyć uczniom możliwość komunikacji w języku niemieckim, rozszerzając zakres działań w ramach w/w projektu.
W związku ze świętem narodowym Niemiec, przypadającym w dniu 3 października i zbliżającym się 11 listopada świętem narodowym Polski, uczniowie z klas III i IV Technikum Ekonomicznego, pod kierunkiem nauczycieli p. Haliny Fitas, p. Moniki Kozłowskiej i p. Marka Żubryda, zorganizowali forum językowo-historyczne, opatrzone hasłem "Polsko- niemiecka walka o wolność i demokrację w latach 1945 -1990".

W dniu 4 października nastąpiła przerwa w pracach renowacyjnych na cmentarzu, a stażyści odwiedzili mury Zespołu Szkół. Po powitaniu gości przez panią dyrektor Dorotę Sozańską (koordynator projektu ze strony polskiej) i wzajemnym przedstawieniu się przez uczestników forum przybliżono gościom z Niemiec miasto Strzegom i jego okolice, prezentując film o walorach gospodarczych i turystycznych naszego miasta. Zebrani wymienili swoje wrażenia na temat postępu prac na cmentarzu. Zarówno goście z Niemiec jak i młodzież Zespołu Szkół podkreślali doniosłą rolę projektu jak również serdeczną atmosferę panującą podczas wykonywania codziennych czynności renowacyjnych na cmentarzu oraz doskonałą komunikację interpersonalną.

W czasie przerwy uczestnicy forum zwiedzili budynek szkoły oraz degustowali specjalność kuchni polskiej: pierogi ruskie, z mięsem i szpinakiem. Zachwytom nie było końca.

W trakcie prowadzonych rozmów wymieniono doświadczenia na formą realizowanych zajęć praktycznych przez uczniów naszej szkoły a formą praktyk stosowanych w Niemczech. Rozważa się stworzenie możliwości odbycia praktyk zawodowych przez uczniów z Zespołu Szkół na terenie Niemiec.

W drugiej części spotkania jako wprowadzenie do tematu forum pokazano prezentację multimedialną dotyczącą historii Niemiec i Polski po drugiej wojnie światowej, wykonaną przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pana Marka Żubryda.
W prezentacji podkreślono rolę Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, jaką odegrał on w przemianach politycznych w latach 80 i 90-tych XX wieku. Zwrócono szczególną uwagę uczestnikom forum na fakt, że wielki ruch społeczno-polityczny, jakim była tzw. "Jesień Ludów" w latach 90-tych, który ogarnął wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej i przyczynił się do upadku Muru Berlińskiego oraz do zjednoczenia Niemiec, miał swój początek w Polsce. To zwycięstwo Solidarności w dniu 4 czerwca 1989 roku i powstanie pierwszego niekomunistycznego rządu pod kierownictwem Tadeusza Mazowieckiego, zapoczątkowało rozpad systemu jałtańskiego w Europie zdominowanej przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Polska była tą pierwszą kostką domina, która wprawiła w ruch następne i dała innym uciskanym przez reżimy komunistyczne narodom, impuls do walki o wolność i demokrację.

Autorzy prezentacji multimedialnej nie zapomnieli o podkreśleniu niesienia pomocy przez Niemcy dla "Solidarności" i narodu polskiego w czasie stanu wojennego.

W atmosferę tamtych czasów wprowadziła uczestników forum wystawa eksponatów, które udostępnił p. Jacek Sozański - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.

Po obejrzeniu prezentacji uczestnicy forum zostali podzieleni na grupy mieszane polsko-niemieckie i przystąpili wspólnie do rozwiązywania testu dotyczącego tematu prezentacji. W trakcie pracy uczniowie naszej szkoły musieli wykorzystać nie tylko wiedzę historyczną ale również swoje umiejętności zdobyte w trakcie nauki języka niemieckiego, aby poprawnie rozwiązać przygotowane zadania.

Jeden z najważniejszych celów forum - sprawdzenie swoich umiejętności językowych i zastosowanie ich w praktyce- został osiągnięty. Wspólne rozwiązywanie zadań sprawiło dużo radości naszym uczniom. Goście forum historyczno-językowego, którzy dowiedzieli się dużo nowych informacji, nie tylko o historii naszego kraju, ale także o historii swojej ojczyzny, nie kryli swojego podziwu dla umiejętności i zaangażowania młodzieży Zespołu Szkół.

Wyrazili również słowa uznania i podziękowania dla pomysłodawczyni forum pani Haliny Fitas.
Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy skosztowali tort udekorowany w barwy narodowe Polski i Niemiec, podkreślający wspólną drogę obu państw do demokracji.

Sławomir Dudziński
Dyrektor Zespołu Szkół w Strzegomiu 

Adriana Lisowska
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu

 

   

   

 


 

 |  do góry  |