AKTUALNOŚCI
  

 

Wizyta w nowych domach wychowanków
(10.10.2012)

Wszystkie dzieci z Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej przeprowadziły się już do 6 mieszkań i domów w Świdnicy. W każdym z mieszkań pod opieką wychowawców pozostaje do 14 dzieci. Jak przekonują władze powiatu, taka zmiana pozwoliła na stworzenie podopiecznym namiastki rodzinnych domów.

W dniu 2 października Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa, Wicestarosta Alicja Synowska oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Beata Galewska wraz z Dyrektor Domu Dziecka Iwoną Pawolus odwiedzili nowe placówki wychowanków. Jest nimi pięć samodzielnych domów i jedno mieszkanie- wszystkie w pełni wyposażone i wyremontowane. Z pewnością spełnią one swoją rolę i dadzą dzieciom namiastkę normalnej rodziny. Zapewnią również podopiecznym lepszy dostęp do szkół, kultury i rozrywki. Pragnę podkreślić, iż kadra Domu Dziecka posiada wieloletni staż i odpowiednie przygotowanie do pracy z dziećmi. Są to nadal te same osoby, które pracowały w Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej. Dzięki temu dzieci maja zapewnione poczucie bezpieczeństwa- mówiła Wicestarosta Alicja Synowska.

Decyzję o przeniesieniu dzieci do nowych placówek podjął Zarząd Powiatu na mocy nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Powiat Świdnicki jako pierwszy w naszym województwie podjął się reorganizacji Domu Dziecka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Adriana Lisowska
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu

 

   

   

   

 


 

 |  do góry  |