AKTUALNOŚCI
  

 

Dyrektor SP ZOZ w Świdnicy wybrany
(10.10.2012)

W dniu 9 października 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie komisji konkursowej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu w Świdnicy do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, w trakcie którego odbyły się indywidualne rozmowy z poszczególnymi kandydatami.

Początkowo do konkursu przystąpiło 8 kandydatów z tym, że jeden z nich w trakcie rozpatrywania ofert zgłosił rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.

   

W tajnym głosowaniu komisja konkursowa wyłoniła kandydaturę Pana Grzegorza Kloca na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy i przedstawiła Zarządowi Powiatu do akceptacji.
Zarząd Powiatu w Świdnicy na posiedzeniu w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zatrudnieniu z dniem 1 listopada 2012 r. Pana Grzegorza Kloca na stanowisku Dyrektora SP ZOZ w Świdnicy na okres 6 lat zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Adriana Lisowska
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu 

 |  do góry  |