AKTUALNOŚCI
  

 

Matura 2012 egzamin zawodowy w Zespole Szkół w Strzegomiu
powyżej średniej powiatu i województwa!

(02.10.2012)

W maju i w czerwcu 2012r. w Zespole Szkół w Strzegomiu odbyły się egzaminy maturalne i zawodowe dla klas IV-tych Technikum Ekonomicznego i Technikum Informatycznego.

Wyniki przerosły nasze oczekiwania.

Zdawalność egzaminu maturalnego bez uwzględnienia absolwentów z lat ubiegłych zdających po raz pierwszy egzamin maturalny wyniosła 91,89%,a z ich uwzględnieniem-90%.

Należy podkreślić, że powyższe wyniki maturalne są znacznie lepsze od wyników w powiecie i w województwie (powiat-69,4%, województwo-74,3%).

Zdawalność matury w Technikum Ekonomicznym wyniosła 88%, natomiast w Technikum Informatycznym 100%.

Zdawalność egzaminu zawodowego wyniosła w Technikum Ekonomicznym 85,2% (powiat 68,8%, województwo 72,4%), a w Techniku Informatycznym 47,6% (powiat 42,7%, województwo 64,7%).

Dużym sukcesem zakończyły się egzaminy zawodowe w zawodzie sprzedawca - 100% zdawalności.

Wyniki te świadczą o tym, że jesteśmy szkołą dobrze uczącą, nowoczesną, która zmierza w dobrym kierunku dając uczniom realne możliwości zdobycia konkretnego zawodu.
Na podstawie wieloletniej pracy na stanowisku dyrektora i obserwacji uczniów i absolwentów szkoły uważam, iż uczniowie zamierzający studiować na studiach technicznych, ekonomicznych i zawodowych powinni kończyć szkoły techniczne, co umożliwi im zdobywanie wiedzy, która będzie niezbędna na wybranych kierunkach studiów. Dzięki temu łatwiej będzie im te studia skończyć, a wybór LO w takim przypadku jest błędem.

Młodzież naszej szkoły mimo obciążenia dwoma tak ważnymi egzaminami, wspaniale sobie poradziła. Niewątpliwie należy podkreślić w tym miejscu ogromną zasługę nauczycieli, którzy wyposażyli młodzież nie tylko w wiedzę i umiejętności, ale również w dojrzałe podejście do osiągnięcia sukcesu, którym jest uzyskanie przez tegorocznych absolwentów świadectwa dojrzałości i dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie Technik Ekonomista i Technik Informatyk.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratuluję, a młodzież z gimnazjów zapraszam na rok szkolny 2013/2014.

 

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Sławomir Dudziński

 

 


 

 |  do góry  |