AKTUALNOŚCI
  

 

Dolnośląski odział NFZ aneksuje umowy dla pogotowia ratunkowego
(13.09.2012)

7 września powiat świdnicki otrzymał z Dolnośląskiego oddziału NFZ we Wrocławiu informację o podjętej decyzji w sprawie wydłużenia obowiązywania umowy na świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego. To finał sprawy, która spędzała ostatnio sen z powiek nie tylko samorządowcom z powiatu świdnickiego. 

Termin obowiązywania ostatniej umowy pomiędzy NFZ a świdnickim pogotowiem na świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego upływa 31 grudnia tego roku i istniało realne zagrożenie, że usługi te zostaną przejęte przez inne podmioty działające na rynku medycznym. Dolnośląski NFZ ogłaszając nowy konkurs mógłby brać pod uwagę głównie cenę za świadczoną usługę, a w takim wypadku, jako samorząd, nie moglibyśmy w żaden sposób konkurować z wielkimi, sieciowymi, prywatnymi firmami - mówi Alicja Synowska Wicestarosta Świdnicki. Zdaniem władz powiatowych, lata inwestycji w świdnickie pogotowie, zakup nowego sprzętu oraz szkolenie kadry, której profesjonalizm jest doceniany nie tylko na Dolnym Śląsku, mogłoby zostać zaprzepaszczone w momencie przejęcia jego zadań przez prywatną firmę. Dlatego też, jak wcześniej informowaliśmy, ze strony naszego powiatu zostały podjęte zdecydowane działania mające na celu utrzymanie systemu ratownictwa medycznego w strukturze samorządu powiatowego. Na ostatniej sesji Rady Powiatu Świdnickiego podjęto stanowisko w tej sprawie. Z inicjatywy naszego powiatu Konwent Powiatów Dolnego Śląska zajął analogiczne stanowisko. Swoje zaniepokojenie realnym zagrożeniem dla systemu ratownictwa medycznego wyraził też Konwent Marszałków RP. Nasze starania zostały wsparte także przez samorządy gminne z terenu powiatu świdnickiego. Uważamy, że tak jak straż pożarna i policja, tak i pogotowie powinno zostać w Państwowym Systemie Ratownictwa - mówi Wicestarosta. Nowe umowy na świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego będą obowiązywały do końca roku 2013. Należy zatem poczynić pilne działania w kierunku zmian przepisów, tak aby ratownictwo medyczne pozostało służbą publiczną - podsumowuje Wicestarosta.

 

Piotr Dębek
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu

 


 

 |  do góry  |