AKTUALNOŚCI
  

 

AKTYWNY SAMORZĄD
(14.08.2012)

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w Powiat Świdnicki realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W ramach programu osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu mogą się ubiegać o dofinansowanie w następujących obszarach:

  • obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
  • obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
  • obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
  • obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).

Wnioski i niezbędne załączniki można pobrać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, parter, pok. 9 lub ze strony internetowej www.pcpr.swidnica.pl w zakładce "Aktywny samorząd"

Informacje dotyczące form wsparcia dla adresatów programu oraz koszty podlegające dofinansowaniu można uzyskać na stronie internetowej www.pcpr.swidnica.pl w zakładce "Aktywny samorząd" lub pod telefonem 74 851 5021. Pełny opis programu znajduje się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/116/1411/Aktywny_samorzad.html 

Wnioski o dofinansowanie w powyższych obszarach należy złożyć w PCPR w Świdnicy do 30.09.2012 r.

 

Piotr Dębek
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu

 

 


 

 |  do góry  |