AKTUALNOŚCI
  

 

Informacja dla niepełnosprawnych uczniów
(13.08.2012)

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" na rok szkolny 2012/2012 został przedłużony nabór wniosków na stypendia dla niepełnosprawnych uczniów z terenu całego Dolnego Śląska, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego,
 • posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • realizują obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkół policealnych),
 • pochodzą z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na jednego członka nie przekracza kwoty 351,- zł.

Stypendia mogą być przeznaczone na:

 • zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
 • uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy, kolonie);
 • koszty związane z dostępem do Internetu )instalacja i abonament),
 • kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe;
 • wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych,
 • opłaty za naukę (czesne),
 • zakwaterowanie;
 • dojazdy do szkoły.

Wnioski należy składać w terminie do 14 września 2012 roku za pośrednictwem poczty na adres: Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (pok. nr 208, I piętro), ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław lub osobiście w sekretariacie Departamentu. W przypadku przesłania pocztą, kopertę należy opatrzyć opisem: nazwisko i adres osoby składającej wniosek z dopiskiem "Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia - Sprawny Uczeń". Wnioski do pobrania na stronie www.umwd.pl  zakładka NIEPEŁNOSPRAWNI (programy i zadania - dokumenty).

 


 

 |  do góry  |