AKTUALNOŚCI
  

 

Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej
(10.08.2012)

W dniu 08.08.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy odbyło się pierwsze posiedzenie komisji konkursowej, której zadaniem jest wyłonienie kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy. 

W skład komisji powołanej przez Zarząd Powiatu w Świdnicy wchodzą:

  1. Sabina Cebula - przewodnicząca komisji, przedstawiciel organu, który utworzył zakład,
  2. Szczepan Kownacki - przedstawiciel organu, który utworzył zakład,
  3. Zbigniew Kubiaczyk - przedstawiciel organu, który utworzył zakład,
  4. Józef Kuźma - przedstawiciel organu, który utworzył zakład,
  5. Henryk Rataj - przedstawiciel organu, który utworzył zakład,
  6. Małgorzata Jurkowska - przedstawiciel organu, który utworzył zakład
  7. Mariusz Leszczyński - przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu,
  8. Maria Pałeczka - przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu,
  9. Andrzej Michel - przedstawiciel Zakładowych Organizacji Związkowych działających przy SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy,
  10. Alicja Synowska - przedstawiciel Rady Społecznej SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy.

Komisja przyjęła regulamin konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy oraz projekt ogłoszenia o konkursie. Po zatwierdzeniu projektu ogłoszenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu ukaże się ogłoszenie o konkursie w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Przewiduje się, że wybór kandydata na stanowisko dyrektora nastąpi w miesiącu październiku br.

 

   

   

 


 

 |  do góry  |