AKTUALNO列I
  

 

Konkurs na stanowisko dyrektora 鈍idnickiego "Latawca" og這szony
(09.08.2012)

Zarz康 Powiatu w 安idnicy og這si Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespo逝 Opieki Zdrowotnej w 安idnicy, ul. Le郾a 27-29. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia豉lno軼i leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z p騧n. zm.), Rozporz康zenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niekt鏎e stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nieb璠帷ym przedsi瑿iorc (Dz. U. 2012, poz. 182) oraz regulamin komisji konkursowej.

1. Do konkursu mo瞠 przyst徙i osoba, kt鏎a spe軟ia nast瘼uj帷e wymagania:

 1. posiada wykszta販enie wy窺ze,
 2. posiada wiedz i do鈍iadczenie daj帷e r瘯ojmi prawid這wego wykonywania obowi您k闚 dyrektora,
 3. posiada co najmniej pi璚ioletni sta pracy na stanowisku kierowniczym albo uko鎍zone studia podyplomowe na kierunku zarz康zanie i co najmniej trzyletni sta pracy,
 4. nie zosta豉 prawomocnie skazana za przest瘼stwo pope軟ione umy郵nie.

2. Kandydaci zg豉szaj帷y si do konkursu powinni z這篡:

 1. podanie o przyj璚ie na stanowisko obj皻e konkursem,
 2. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 3. koncepcj pracy na stanowisku dyrektora,
 4. dokumenty potwierdzaj帷e dorobek i kwalifikacje zawodowe,
 5. dokumenty potwierdzaj帷e posiadany sta pracy (鈍iadectwa pracy, za鈍iadczenie je瞠li stosunek pracy nie uleg rozwi您aniu),
 6. kopie dokument闚 o kt鏎ych mowa w ppkt 4 i 5 powinny by po鈍iadczone za zgodno嗆 z orygina貫m. Na pro軸 komisji konkursowej kandydat zobowi您any jest przedstawi orygina造 dokument闚,
 7. za鈍iadczenie o niekaralno軼i,
 8. o鈍iadczenia:
  - o braku przeciwwskaza zdrowotnych do pracy na okre郵onym stanowisku,
  - o niekaralno軼i zakazem pe軟ienia funkcji kierowniczych, zwi您anych z dysponowaniem 鈔odkami publicznymi, o kt鏎ym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno軼i za naruszenie dyscypliny finans闚 publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z p騧n. zm.),
  - o wyra瞠niu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb post瘼owania konkursowego, zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia wyboru na stanowisko obj皻e konkursem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale篡 sk豉da w terminie 40 dni od daty ukazania si og這szenia, osobi軼ie w siedzibie Starostwa Powiatowego w sekretariacie pok. nr 105 lub za po鈔ednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w 安idnicy, ul. Marii Sk這dowskiej - Curie 7, 58-100 安idnica w zamkni皻ej kopercie z dopiskiem "konkurs na stanowisko Dyrektora SPZOZ w 安idnicy (decyduje data wp造wu dokument闚 do Starostwa). Na kopercie kandydat umieszcza swoje imi i nazwisko oraz adres i nr telefonu kontaktowego. Post瘼owanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powo豉na przez Zarz康 Powiatu w 安idnicy. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozm闚 kwalifikacyjnych kandydaci zostan powiadomieni indywidualnie. Przewidywany termin rozpatrzenia zg這szonych kandydatur do 30 dni od ostatniego dnia sk豉dania dokument闚. Zarz康 Powiatu w 安idnicy nie jest zwi您any stanowiskiem Komisji Konkursowej i decyduje o zatrudnieniu kandydata wskazanego przez Komisj Konkursow albo o odmowie jego zatrudnienia. Wskazanie kandydata przez Komisj Konkursow nie mo瞠 stanowi podstawy roszczenia o zatrudnienie na stanowisku dyrektora. Materia造 informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zespo逝 Opieki Zdrowotnej w 安idnicy dost瘼ne s w Wydziale Zdrowia i Spraw Spo貫cznych Starostwa Powiatowego, ul. M. Sk這dowskiej - Curie 7, 58 -100 安idnica, tel. 74 85 00 455. 


Piotr D瑿ek
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu

 


 

 |  do g鏎y  |