AKTUALNOŚCI
  

 

Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej
(06.08.2012)

W dniu 02.08.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy odbyło się pierwsze posiedzenie komisji konkursowej, której zadaniem jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy. 

W skład komisji powołanej przez Zarząd Powiatu w Świdnicy wchodzą:

  1. Alicja Synowska - przewodnicząca komisji, przedstawiciel organu, który utworzył zakład,
  2. Zygmunt Worsa - przedstawiciel organu, który utworzył zakład,
  3. Tomasz Derej - lekarz, przedstawiciel organu, który utworzył zakład,
  4. Piotr Fedorowicz - przedstawiciel organu, który utworzył zakład,
  5. Piotr Zalewski - przedstawiciel organu, który utworzył zakład,
  6. Wojciech Latuszek - przedstawiciel organu, który utworzył zakład,
  7. Krzysztof Sołtys - przedstawiciel Rady Społecznej SP ZOZ w Świdnicy.

Komisja przyjęła regulamin konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Świdnicy oraz projekt ogłoszenia o konkursie. Po zatwierdzeniu projektu ogłoszenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu ukaże się ogłoszenie o konkursie w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Przewiduje się, że wybór kandydata na stanowisko dyrektora nastąpi na początku października br.

 

   

 


 

 |  do góry  |