AKTUALNOŚCI
  

 

Wizyta dyrektora dolnośląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Starostwie Powiatowym
(02.08.2012)

Na zaproszenie Wicestarosty Świdnickiego Pani Alicji Synowskiej w dniu 31 lipca 2012 r. gościliśmy w Świdnicy Pana Michała Dzięgielewskiego - Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu. W trakcie spotkania, w którym uczestniczył również Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Pan Zbigniew Okarmus, poruszone zostały problemy niewłaściwego, naszym zdaniem, kontraktowania niektórych świadczeń zdrowotnych na lata 2012 - 2015 w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej na terenie naszego powiatu. 

Dotyczy to w szczególności niezakontraktowania usług:

  • poradni ginekologiczno-położniczej w Żarowie i Jaworzynie Śląskiej,
  • poradni otolaryngologicznej w Jaworzynie Śląskiej,
  • poradni kardiologicznej i w niezadowalającym stopniu poradni chirurgicznej w Strzegomiu.

Natomiast dzięki wsparciu Powiatu Świdnickiego udzielonego poszczególnym zakładom opieki zdrowotnej udało się doprowadzić do ogłoszenia przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia konkursów uzupełniających dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie diabetologii, endokrynologii, ginekologii i położnictwa. Ponadto Pani Alicja Synowska przedstawiła problemy z dostępnością do świadczeń związanych z opieką długoterminową i potrzebą uruchomienia na terenie Powiatu Świdnickiego drugiego zakładu opiekuńczo-leczniczego. Zgodzono się, że w tym zakresie niezbędne są odpowiednie rozwiązania systemowe. Przedstawione zostały również nasze obawy związane ze zbliżającym się konkursem na świadczenia udzielane w ramach ratownictwa medycznego i pojawiającym się zagrożeniem przejęcia usług udzielanych dotychczas przez Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy przez podmiot prywatny. Dyrektor Michał Dzięgielewski odwiedził też Regionalny Szpital Specjalistyczny "Latawiec" w Świdnicy, gdzie spotkał się z kierownictwem zakładu. Ponadto naszemu gościowi Pan Ireneusz Babiak - lekarz kierujący oddziałem szczegółowo zaprezentował oddział kardiologiczny wraz z pracownią hemodynamiki oraz zamierzenia dotyczące rozszerzenia działalności oddziału. Pan Michał Dzięgielewski odwiedził też oddział ginekologiczno-położniczy, noworodkowy i szpitalny oddział ratunkowy. Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nie ukrywał, że nasz szpital wywarł na nim duże wrażenie, zarówno pod względem infrastruktury, organizacji, panującej atmosfery, jak i zaangażowania powiatu, czego dowodem jest chociażby nowowybudowany parking - relacjonuje Wicestarosta Alicja Synowska.

 

Piotr Dębek
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu

 


 

 |  do góry  |