AKTUALNOŚCI
  

 

Odwołanie od decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia
(26.07.2012)

Powiat świdnicki wsparł działania zakładów opieki zdrowotnej, które odwołały się od decyzji Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu o nie zakontraktowaniu wybranych świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub zabiegają o rozpisanie dodatkowych konkursów w tym zakresie - kierując stosowne wystąpienia do Pani Wioletty Niemiec Dyrektora Oddziału. 

Chodzi przede wszystkim o brak kontraktu na lata 2012 -2015 w zakresie tak popularnych i podstawowych specjalności jak:

  • ginekologia , położnictwo i otolaryngologia w Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej
  • ginekologia i położnictwo w NZOZ "Medicus" w Żarowie
  • diabetologia i pulmonologia w Miejskim Ośrodku Zdrowia w Świebodzicach
  • endokrynologia w Centrum Usług Medycznych "Eskulap" w Świdnicy
  • dermatologia, wenerologia i otolaryngologia w NZOZ " Mieszko" w Świdnicy
  • kolonoskopia w NZOZ "Raj-Med" w Świdnicy

Nie do zaakceptowania jest fakt, aby w Gminie Żarów zamieszkałej przez blisko 12 tysięcy mieszkańców i w ponad 10 tysięcznej Gminie Jaworzyna Śląska nie było ani jednej poradni ginekologiczno - położniczej udzielającej świadczeń w ramach umowy z NFZ- mówi Wicestarosta Alicja Synowska. Naraża to pacjentki, w tym będące w ciąży, na niedogodności i niepotrzebną stratę czasu na poszukiwanie lekarza specjalisty w miastach ościennych oraz ponoszenie dodatkowych kosztów - dodaje Alicja Synowska. Duże obawy o zapewnienie odpowiedniej dostępności mieszkańcom powiatu świdnickiego do diabetologa budzi zawarcie umowy tylko z jedną poradnia tej specjalności w Świdnicy, co zmusi wielu pacjentów do "podróżowania" lub szukania pomocy u lekarza prowadzącego praktykę prywatną. Niepokoi również zakontraktowanie przez DOWNFZ tylko dwóch poradni endokrynologicznych na terenie powiatu, co bardzo utrudni dogodny dostęp do lekarzy o tej specjalności i może spowodować wydłużenie okresu oczekiwania na wizytę. 

Trzeba podkreślić, że wielu pacjentów zmuszonych jest regularnie korzystać z usług endokrynologa jak i diabetologa. Trudna do zrozumienia jest również decyzja w sprawie przychodni "Raj - Med" ze Świdnicy o nie zakontraktowaniu usług kolonoskopii przy jednoczesnym kontraktowaniu w tej placówce świadczeń w zakresie gastroskopii. Rozdzielenie tych badań, częstokroć powiązanych ze sobą, skutkować może dodatkowymi problemami dla pacjentów. Szczególnie zadziwiające jest, że odmowa kontraktowania dotyczy podmiotów, które świadczyły powyższe usługi od wielu lat, posiadają wykwalifikowaną kadrę, nowoczesny sprzęt oraz co najważniejsze zaufanie pacjentów - podkreśla Wicestarosta Alicja Synowska.

Piotr Dębek

 


 

 |  do góry  |