AKTUALNOŚCI
  

 

Powiat świdnicki przeciw zmianom w systemie funkcjonowania usług ratownictwa medycznego
(25.07.2012)

Powiat świdnicki stanowczo sprzeciwia się procedurze przeprowadzenia przez Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia konkursu ofert na świadczenie usług ratownictwa medycznego na rok 2013 i lata kolejne. 

Uważamy, że nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której najważniejszym kryterium byłaby proponowana cena świadczonych usług. W tym kontekście publiczne jednostki nie są w stanie w jakikolwiek sposób konkurować z dużymi, sieciowymi podmiotami prywatnymi – mówi Alicja Synowska Wicestarosta Świdnicki. Przez ostatnie lata jednostki ratownictwa medycznego dostosowywały swoją działalność, sprzęt i kadrę do jak najlepszego świadczenia usług dla lokalnej społeczności. Niedopuszczalną sytuacją będzie, że wszystko to, cały ten trud, pójdzie na marne, a działalność związaną z ratownictwem medycznym dla naszych mieszkańców przejmą podmioty prywatne. Jesteśmy zdania, że ratownictwo medyczne powinno pozostać systemem państwowym, gdyż jest składową ogólnie pojętego Państwowego Systemu Ratownictwa, w skład którego wchodzą siły policji i straży pożarnej – dodaje Alicja Synowska. Z inicjatywy naszego powiatu Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego na ostatnim posiedzeniu w dniach 09-10 lipca 2012 r. podpisał stanowisko w tej sprawie. Konwent wnosi o utrzymanie działania państwowych jednostek ratownictwa medycznego w obecnym kształcie. Domaga się wstrzymania procedury konkursowej poprzez wprowadzenie aneksów do obowiązujących umów. 

Stanowisko w tej kwestii podjął także Konwent Marszałków Województw Rzeczpospolitej. Liczymy na zdecydowane poparcie naszych działań ze strony zarówno samorządów gminnych naszego powiatu, jak i dolnośląskich parlamentarzystów. Zarząd Powiatu na następnej sesji zarekomenduje Radzie Powiatu w Świdnicy podjęcie stanowiska w sprawie systemu ratownictwa medycznego – podsumowuje Wicestarosta Alicja Synowska.

 


 

 |  do góry  |