WIADOMOŚCI ZE STAROSTWA

A A A


 

Inwestycje Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego 

Już niedługo rozpoczną się pracę nad przebudową drogi powiatowej nr 2878 D na odcinku Boleścin - Krzczonów - granica powiatu. Ponad kilometrowy odcinek drogi zostanie wyremontowany w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". 

Profesor Jan Miodek w strzegomskim LO

  

Na zaproszenie dyr. Tomasza Marczaka do Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu przyjechali znakomici profesorowie: Jan Miodek i Zbigniew J. Jurek. Prof. Jan Miodek wygłosił wykład na temat Strzegomia i współczesnego języka polskiego, natomiast prof. Zbigniew J. Jurek udowodnił, że liczby mogą mieć również swoje muzyczne odpowiedniki. Profesor Jan Miodek jest wybitnym językoznawcą, profesorem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,...

Wydział Zdrowia informuje

 

W związku z zamknięciem Apteki „Świebodzickiej” w Świebodzicach przy ul. Żeromskiego 25 informujemy, że w dniach 1 i 3 maja 2017 r. na terenie miasta Świebodzice będą czynne niżej wymienione apteki:

  • 01.05.2017 r. Apteka „Z Plusem” ul. Wolności 29 od godziny 9.00 – 14.00,
  • 03.05.2017 r. Apteka „Medicus” ul. Królowej Elżbiety 84 od godziny 9.00 – 14.00.

Rozstrzygnięcia ofert
z art. 19 a

  

Zarząd Powiatu w Świdnicy na posiedzeniu 25 kwietnia br. podjął uchwałę w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki i krajoznawstwa, w tym wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych w 2017 roku, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

   POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

 

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI: 

 | 2012201320142015 | 2016 |
 | 2017 |

  

 ZIEMIA ŚWIDNICKA |  do góry  |

WCAG 2.0 (poziom AA)